Wednesday, 12 February 2014

Yaarige Beku Ee Loka - Sipayi (Kannada 1996)

Yaarige Beku Ee Loka - Sipayi (Kannada 1996)

Yarige beku ee loka
Yarige beku ee loka
Mosakke kai mugibeka
Chinteyu iddaru nagabeka
Preetuye hodaru irabekaa

Yarige beku ee loka
Yarige beku ee loka
Mosakke kai mugibeka
Chinteyu iddaru nagabeka
Preetuye hodaru irabekaa

Yarige beku ee loka
Yarige beku ee loka


Makkalke joojalli iduvaga
nodikondu irabekaa
Yudhavanu gelloke ballavanu
Kai katti koorabekaa
Nariye kanchana Kauravara mojige
Dharmave lanchana Pandavara joojige

Yarige beku ee loka
Yarige beku ee loka
Mosakke kai mugibeka
Chinteyu iddaru nagabeka
Preetuye hodaru irabekaa

Yarige beku ee loka
Yarige beku ee loka

Narigalu nyayana heluvaga
Kivi kottu kelabekaa
Mosaleyu kanneru iduvaga
Koodikondu alabekaa
Padedanu ee dina manisina nayakaa
Bittare yellaraa seenuva sainikaa

Yarige be eeku loka
Yarige be eeku loka
Mosakke kai mugibeka
Chinteyu iddaru nagabeka
Preetuye hodaru irabekaa

Yarige beku ee loka
Yarige beku ee loka

No comments:

Post a Comment